Απαραίτητα για ζαχαροτεχνία

CMC 1 κιλό Sweetbite

16,00

Απαραίτητα για ζαχαροτεχνία

CMC 100γρ Sweetbite

6,50

Απαραίτητα για ζαχαροτεχνία

Confectioners glaze 50ml Sugarflair

4,90

Απαραίτητα για ζαχαροτεχνία

Rejuvanator spirit – dipping solution 280ml

9,00